Tuesday, November 3, 2009

Pendekatan Kritikan Seni ( KRITIKAN TEORI)

Kritikan Teori (Theoretical criticism)
Kritikan teori lebih menumpukan kepada aspek teori dan metodologi. Prinsip-prinsip teori akan dikemukakan dengan lebih jelas dan terperinci. Penguasaan ilmu teori bukan sahaja kepada pemahaman tentang unsur-unsur seni, prinsip rekaan dan struktur rekaan semata-mata tetapi lebih jauh daripada itu. Pengkritik seni mestilah menguasai sebanyak mungkin ilmu bantu seperti pendidikan asas senilukis dan senireka, sosiologi, psikologi, falsafah seni, metodologi seni, perkembangan seni pra-sejarah, perkembangan seni eropah dan asia, seni islam selain perkembangan seni tempatan. Malahan pengkritik seni sewajarnya melengkapi ilmu teori ini selari dengan perkembangan seni semasa sama ada berlaku di luar atau dalam negara.
Kritikan jenis ini banyak tertumpu kepada aspek-aspek teori sahaja. Terutamanya ia banyak tertumpu kepada teori-teori seni dan prinsip rekaan. Penguasaan pengkritik terhadap aspek teori mliputi kaedah formalistik. Oleh itu, seseorang pengkarya sepenuhnya menumpukan perhatian terhadap teori-teori seni yang hendak diterapkannya dalam karya seninya. Antaranya ialah unsur-unsur seni, prinsip rekaan dan organisasi rekaan. Dalam unsur-unsur seni kita dapat lihat beberapa elemen penting yang harus diterapkan dalam karya tersebut seperti garisan, ruang, rupa, jalinan, warna dan bentuk. Manakala dalam prinsip rekaan juga, elemen yang harus ada seperti harmoni, kepelbagaian, kesatuan, pencahayaan, imbangan, kontra dan pergerakan. Selain itu, dalam organisasi rekaan juga merujuk kepada perkembangan seni kraf dan warisan serta perkembangan persatuan, institusi dan galeri-galeri seni.

No comments:

Post a Comment